Velkommen til Barnehageportalen i Eidsvoll kommune


Ny søknad om plass i barnehage
Dersom du er folkeregistrert i Eidsvoll kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Eidsvoll kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Du må ha mobilnummer, e-postadresse, fødselsnummer eller D-nummer for å søke. Dersom du ikke har fødselsnummer eller D-nummer kan du ta kontakt med Eidsvoll kommune, telefon 66 10 70 00.
Ønsker du å bytte barnehage, må ny søknad legges inn.

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Oversikt over alle barnehager i Eidsvoll kommune